เจดีย์ขนาดเล็ก

แบบทรงไทย

ลักษณะกระจกเต็มสีน้ำเงิน
ขนาดฐาน 1x1เมตร
สูง 2.70เมตร

ราคา 6,000 บาท

แบบหกเหลี่ยม

ลักษณะกระจกเต็มสีทอง
ขนาดฐาน1x1.25เมตร
สูง 2.60เมตร

ราคา 6,000 บาท

แบบหกเหลี่ยม

ลักษณะกระจกเต็มสีเขียว
ขนาดฐาน1x1.25เมตร
สูง 2.60เมตร

ราคา 6,000 บาท

รุ่นนี้มี 3 แบบค่ะ

ลักษณะกระจกแซม
ขนาดฐาน1x1เมตร
สูง 2.70เมตร

ราคา 6,000 บาท

แบบนาตาลี

ลักษณะหินขัด
ขนาดฐาน1x1เมตร
สูง 2.70เมตร

ราคา 5,000 บาท

 

เจดีย์ขนาดจิ๋ว

แบบพระธาตุ

ลักษณะกระจกเต็ม
ขนาดฐาน 60x60เชนติเมตร
สูง1.80เมตร

ราคา 2,000 บาท

แบบพระธาตุ

ลักษณะกระจกแซมหินขัด
ขนาดฐาน 60x60เชนติเมตร
สูง1.80เมตร

ราคา 2,000 บาท

© 2014-2021 cheappagoda.com All Rights Reserved.