เจดีย์ขนาดกลาง

แบบนาตาลีหินอ่อน

ขนาดฐาน 1.30x1.30เมตร
สูง 4.00เมตร

ราคา 10,000 บาท

แบบนาตาลีหินอ่อน

ขนาดฐาน 1.30x1.30เมตร
สูง 4.00เมตร

ราคา 10,000 บาท

แบบโม่งมังกร

ลักษณะหินอ่อนกับหินขัด
ขนาดฐาน 1.30x1.30เมตร
สูง 3.85เมตร
ด้านหน้า

ราคา 10,000 บาท

แบบโม่งมังกร

ลักษณะหินอ่อนกับหินขัด
ขนาดฐาน 1.30x1.30เมตร
สูง 3.85เมตร
ด้านหลัง

ราคา 10,000 บาท

แบบทรงไทยหินขัด

ขนาดฐาน 1.30x1.30เมตร
สูง 4.00เมตร

ราคา 10,000 บาท

 
© 2014-2021 cheappagoda.com All Rights Reserved.