เจดีย์ขนาดใหญ่

แบบโม่ง

ลักษณะกระจกเต็มทั้งหลัง
ฐาน 1.60x1.60 เมตร
สูง 4.70 เมตร

ราคา 18,000 บาท

แบบโม่ง

ลักษณะกระจกเต็มทั้งหลัง
ฐาน 1.60x1.60 เมตร
สูง 4.70 เมตร

ราคา 18,000 บาท

แบบโม่ง

ลักษณะกระจกแซมใส่หินอ่อน
ฐาน 1.60x1.60 เมตร
สูง 4.70 เมตร

ราคา 12,000 บาท

แบบโม่ง

ลักษณะกระจกแซมใส่หินอ่อน
ฐาน 1.60x1.60 เมตร
สูง 4.70 เมตร

ราคา 12,000 บาท

แบบโม่ง

ลักษณะกระจกแซมหินขัด
ฐาน 1.60x1.60 เมตร
สูง 4.70 เมตร

ราคา 12,000 บาท

แบบโม่ง

ลักษณะกระจกแซมหินขัด
ฐาน 1.60x1.60 เมตร
สูง 4.70 เมตร

ราคา 12,000 บาท

แบบพระธาตุวาดสี

ฐาน 1.60x1.60
เมตร สูง 5.10 เมตร

ราคา 15,000 บาท

แบบพระธาตุกระจกแซม

ฐาน 1.60x1.60 เมตร
สูง 5.10 เมตร

ราคา 20,000 บาท

แบบเจดีย์ทอง

ฐาน 1.75x1.75 เมตร
สูง 5.60 เมตร

ราคา 22,000 บาท

 
© 2014-2021 cheappagoda.com All Rights Reserved.